.
İÇERİK  
  ANA SAYFA
  İLETİŞİM
  KAYNAK KULLANIMI HAKKINDA
  SULTAN IV. MUSTAFA
  PADİŞAHLARIN EŞLERİ
  OSMANLI HANEDANI SOY AĞACI
  YENİÇERİ VE KAPIKULU SÜVARİLERİNİN İSYANLARINA İLİŞKİN BİR ANALİZ
  II.MAHMUD DÖNEMİ'NDE GİYİM KUŞAM
  II. MAHMUD
  OSMANLI KRONOLOJİSİ
  III. SELİM DEVRİNDE MUSÎKİ HAYATINDAN KESİTLER
  ALEKSANDER GREGOREVİÇ KRASNOKUTSK’UN GÜNLÜĞÜNDEN ALEMDAR MUSTAFA PAŞA VAKASI
  KABAKÇI MUSTAFA AYAKLANMASI
  KİMİ UNVANLAR, TABİRLER
  OSMANLI'DA MÜZİK
  DEVLET TEŞKİLATI
  ISLAHATLAR
  SENED-İ İTTİFAK
  OSMANLI ARMASI
  İLBER ORTAYLI'DAN MAHMUD, SELİM, SADRAZAMLAR PADİŞAHLAR...
  ORDU
  II.MAHMUD'UN MÜZİSYENLİĞİ
  OSMANLI DEVLET TÖRENLERİNİN TOPKAPI SARAYI’NDAN DOLMABAHÇE SARAYI’NA İNTİKALİ
  AYAN
  BAB-I ALİ YANGINI VE ALEMDAR VAK'ASI
  SIR KÂTİPLİĞİ VE RUZNÂME
  III. SELİM'İN SEHİD EDİLMESİ
  27 MAYIS DARBESİ VE TALAT AYDEMİR
  31 MART VAKASI
  TÜRK DARBELER TARİHİ
  KADIN HAYATINDAN AYRINTILAR
  ALEMDAR MUSTAFA PAŞA'NIN SADRAZAMLIĞI
  PAŞALIK MÜESSESESİ (avi)
  OSMANLI ORDUSU (video)
  HAREM (AVİ)
  OSMANLI PADİŞAHLARI (avi)
  BATILILAŞMA (avi)
  OSMANLI AİLESİ (avi)
  HUKUKSAL AÇIDAN SENED-İ İTTİFAK
  SENED-İ İTTİFAK YORUMU
  KİMİ MERASİMLER
  III. SELİM DÖNEMİ YENİLEŞME ÇABALARI
  HALININ TARİHİ
  19.yy'DAN BAŞLIKLAR
  SIRP İSYANI VE OSMANLI-RUS SAVAŞI
  III. SELİM DEVRİNDE NİZAM-I CEDİDİN ANADOLU'DA KARŞILAŞTIĞI ZORLUKLAR
  SENED-İ İTTİFAK'IN TAM METNİ
  SENED-İ İTTIFAK lLE MAGNA CARTA'NlN KARŞILAŞTIRILMASI
  FRANSIZ İNKILABI’NIN TÜRK MODERNLEŞME SÜRECİNE ETKİLERİ
  YENİÇERİ OCAĞININ KALDIRILIŞININ TAŞRADAKİ YANSIMASI
  TÜRK MODERNLEŞMESİNİN AMBİVALANT DOĞASI
  TÜRKİYE'DE BATILILAŞMA DEĞERLERİNİN ARAÇLAŞMASI
  OSMANLI YÖNETİCİLERİNDE ZİHNİYET DEĞİŞİMİ VE BATILILAŞMANIN BAŞLANGICI
  SARAY MÜZİĞİNDE YAYLI ÇALGILAR
  XIX.YY'DA İSTANBUL' DA SANAT VE MUSİKİ
  TOHUM VE TOPRAK YILLARINDA TÜRKİYE
  EDEBİYAT-TARİH-TİYATRO İLİŞKİSİ
  19.YY İLK YARISINDA KADIN GİYSİLERİ
  KEMAL TAHİR VE BATILILAŞMA
  TÜRKLERDE ÇERAĞ MUM VE ATEŞ
  ELEŞTİRİLER  
																							
II.MAHMUD'UN MÜZİSYENLİĞİ

II.MAHMUD'UN MÜZİSYENLİĞİ


II. Mahmud devletin batılılaşma kararını musikiye de yansıtmıştır. Yeniçeri Ocağı'nı kaldırırken, bu kurumun bir parçası olan mehterhaneyi de kaldırmış, yerini batı türü bir askerî bando kurdurmuştur. 1828'de İstanbul'a davet ettiği, ünlü opera bestecisi Gaetano Donizetti'nin kardeşi Giuseppe Donizetti (sonradan Donizetti Paşa) Muzika-i Hümayun'u kurmuştur.
Bu kurum o yıllarda bir batı musikisi konservatuarı işlevi görüyordu. II. Mahmud musikide batılılaşma sürecini resmen başlatmış olmakla birlikte, kişisel musiki zevki bakımından eskiye bağlıydı. Geleneksel Türk musikisini çok seviyordu. III. Selim zamanında yetişen musikiciler onun zamanında da saraydaki faaliyetlerini sürdürdüler. Onun dönemi de Türk musikisinin parlak bir dönemidir.

Ney ve tanbur çalan II. Mahud bestecilikle de uğraşmış, güzel eserler vermiştir. Şarkı, tavşanca, marş türlerinde eserleri vardır. Güftesi de kendisine ait olan Hicaz Kalender'i çok ünlüdür. II. Mahmud Adlî mahlasıyla şiirler de yazmıştır.

 

 

SULTAN II. MAHMUD HAN 'ın Eserleri

Makam

Form

Esrin Adı

Usûl

Acem–Buselik

Şarkı

Aldı aklım yine 
bir nevres–nihal

Ağır Düyek

Acem–Buselik

Şarkı

Ey sine–ı saf lal–ı mül

Aksak

Acem Aşiran

Şarkı

Açıldı ser–te–ser güller

Ağır Aksak Semai

Acem Aşiran

Marş

Artar cihadda şanımız

 

Arazbar

Şarkı

Naz etme gel ey gonca–fem

Düyek

Bayati

Şarkı

Ey Şah–ı Cihan eyleye 
Hak ömrünü efzun

Ağır Aksak Semai

Bûselik

Şarkı

Gülzara salın 
gonca–ı zibay–ı zamansın

Ağır Aksak Semai

Evc–Bûselik

Şarkı

Düştü gönül bir güzele

Aksak

Evc–Bûselik

Şarkı

Nihal–ı gülbün–ı 
hüsn–u ezelsin

Aksak

Ferahfeza

Şarkı

Gördüm bir afet–ı devran

Aksak

Ferahfeza

Şarkı

Sevdim yine bir meh–veşi

Düyek

Hicaz

Divan

Ebrulerinin zahmı 
nihandır ciğerimde

Aksak

Hicaz

Şarkı

Söylemez miydim sana 
ey gül–izar

Devr–i Revan

Hisâr–Bûselik

Şarkı

Aman ey şuh–ı nazende

Aksak

Hüseyni–Aşîran

Şarkı

Pek hahişi var gönlümün 
ey serv–ı bülendim

Ağır Aksak Semai

Hüzzam

Şarkı

Güller açıldı geldi yaz

Devr–i Revan

Mahur

Tavşanca

Aldı aklım bir gonca–leb

Aksak

Mahur

Şarkı

Aldı aklım bir gonca–leb

Aksak

Muhayyer–Bûselik

Şarkı

Ey gonca–ı nazik–tenim

Düyek

Müstear

Şarkı

Sevmez miyim ey şuh seni

Aksak

Nihavend

Şarkı

Gel azm edelim 
bu gece Göksu'ya beraber

Ağır Aksak

Rast

Şarkı

Hüsnüne olmadan mağrur

Düyek

Suz–i Dilara

Şarkı

Nihal–ı kaametin 
bir gül–fidandır

Aksak

Şedd–i Araban

Şarkı

Manend–ı meh etti zuhur

Ağır Aksak

Şehnaz

Şarkı

Elemdir feleğin derununda 
karım

Düyek

Şehnaz–Buselik

Şarkı

Ey dilber–ı zengin eda

Düyek

Şehnaz–Buselik

Şarkı

Gönlüm ey şuh–ı gül–izar

Düyek

Şevk–u Tarab

Şarkı

Ey gül–nihal–ı işve–baz

Türk Aksağı


 

Mustafa Uzunoğlu arşivinden
YAZARDAN  
  Hiçbir oyunumda tarihten yola çıkmadım ben. Günümüzden yola çıktım. Günümüz olaylarıyla, kişileriyle, sorunlarıyla bir çağrışım uyandırdığı anda tarihe yöneldim. (…) Benim zaman içindeki çevrem, Kanuni Sultan Süleymanlara, simavnalı Şeyh Bedrettinlere, Gılgameşlere dek uzanıyordu. Ama insan aynı insandı. Onların kaygıları, düşünceleri, sorunları, yazgıları… Çok yanlış olarak tarihsel konulu oyunlar tarihle karıştırılır. Oysa tarih şaşmaz biçimde nesnel, oyun şaşmaz biçimde özneldir. Bir oyun yazarıyla, bir tarihçinin olaylara bakış açıları başkadır, yöntemleri başkadır. Amaçları başkadır. Başka başka bireşimlere gitmeleri doğaldır, olağandır, hatta kaçınılmazdır. …sanatçı bir şeyleri çözümlemek için yazmaz. (…) Sanatçı sergiler, düşündürür, yorumlamayı da seyir işine ya da okuyucusuna bırakır. Doğru çözüm sonradan doğru yorumlayanlardan gelir. * *: Orhan Asena’nın söyleşi ve yazılarından alıntılanmıştır. Kaynak: Nutku, Hülya-CUMHURİYETİN 75. YILINDA BİR YAZAR: ORHAN ASENA-T.C Kültür Bakanlığı Yay. Haz: Andaç, Feridun-AYDINLANMANIN IŞIĞINDA SANAT İNSANLARIMIZ IV- Papirüs Yay. 
ZİYARETÇİ DEFTERİ  
 
 
İSTANBUL EFENDİSİ  
 
 
TARLA KUŞUYDU JULIET  
  
Bugün 25 ziyaretçi (40 klik) kişi burdaydı!
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol